Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/10/2019
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:11 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.