Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/10/2019
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 70633

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 3/4/2020 10:47 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.