Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/09/2019
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο Πλατεία Ελευθερίας - Ρόδος, (Συνεδρίαση 9η)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:49 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.