Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/09/2019
Θέμα:
Πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 27/2/2020 12:53 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.