Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/08/2019
Θέμα:
6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 30-8-2019 ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 10:13 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.