Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/06/2019
Θέμα:
Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 13/11/2019 9:54 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.