Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/06/2019
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση 5η που θα πραγματοποιηθεί στις 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:05 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.