Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/04/2019
Θέμα:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έλεγχου πρόσβασης και μέτρησης επισκεπτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου «ΑLTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 25/6/2019 7:36 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.