Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/04/2019
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυγείου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 2/6/2020 9:15 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.