Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/04/2019
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύρου και Τήνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύρου και Τήνου.

Η Πρόσκληση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε, Δικαιολογητικά Συμμετοχής


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 16/6/2019 12:32 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.