Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/02/2019
Θέμα:
Αναβολή 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου – Ορισμός νέας ημερομηνίας συνεδρίασης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 20/7/2019 3:40 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.