Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/02/2019
Θέμα:
Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση και θέσει σε κυκλοφορία μίας (1) νέας Άδειας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης Αγόνου Γραμμής, στην νήσο Ανάφη Κυκλάδων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 18/8/2019 7:06 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.