Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/01/2019
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 26/3/2019 5:16 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.