Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/11/2018
Θέμα:
Επαναπροκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996 και τις αποφάσεις 492/2018 και 685/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 24/5/2019 9:04 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.