Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/10/2018
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αριθμός Πρόσκλησης : 147597/10219/2018) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αριθμός Πρόσκλησης : 147597/10219/2018)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α./ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ Π Ε pdf.pdf

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 26/3/2019 5:12 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.