Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/10/2018
Θέμα:
Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (TEBA)

H προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Aαποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων, βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και συνοδευτικά μέτρα 2015-2016", η οποία έχει ενταθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομές που χρηματοδοτείται από το ταμείο Eυρωπαϊκής βοηθείας προς τους απόρους (TEBA).

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού , Παραρτήματα Διαγωνισμού , Τεχνικές Προδιαγραφές, Περίληψη Διαγωνισμού ,  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 26/3/2019 5:15 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.