Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/10/2018
Θέμα:
Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στο ν. Δωδ/σου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 26/3/2019 5:15 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.