Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/09/2018
Θέμα:
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για τα τεύχη πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/12/2019 3:08 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.