Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/09/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2018-2019 προϋπολογισμού 70.544,40 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων  για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2018-2019   προϋπολογισμού   70.544,40 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α./ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση(10).pdf,    /ckfinder/userfiles/files/Ανάρτηση ανακοίνωσης κλήρωσης μελών(2).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 15/8/2020 4:42 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.