Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 04/09/2018
Θέμα:
Aνάδειξη των μελών αξιολόγησης προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Υποέργο 3: Προμήθεια Τροφίμων, συνολικής αξίας 203.065,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Aνάδειξη των μελών αξιολόγησης προσφορών  του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Υποέργο 3: Προμήθεια Τροφίμων, συνολικής αξίας 203.065,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. /ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση (3).pdf,     /ckfinder/userfiles/files/Ανάρτηση ανακοίνωσης κλήρωσης μελών(1).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 15/8/2020 4:38 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.