Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/08/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής συνολικής αξίας 26.300,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής συνολικής αξίας 26.300,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. /ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση (2).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Ανάρτηση ανακοίνωσης κλήρωσης μελών.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 16/6/2019 12:33 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.