Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/06/2018
Θέμα:
Πολιτική Προστασία - Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, SEVESO III

 

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 5 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν την ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κάρπαθου.

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κω.

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Καλύμνου.

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π.Θήρας

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Άνδρου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Πάρου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Μήλου

 

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/12/2019 3:38 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.