Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΠΑΤΜΟΣ
Εκκλησία 
Η Εκκλησία της Παναγίας του Γραβά, του 18ου αι., αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτό ΠΑΤΜΟΣ
Χώρα 
Χώρα ΘΗΡΑΣΙΑ
Θηρασιά
Περιοχή Μανωλά ΣΕΡΙΦΟΣ
Σέριφος
Χώρα
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ζωντανές μεταδόσεις Δι@ύγεια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κόμβος Τηλεκπαίδευσης Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση , το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», από τις 10 και έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ και τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων Κω και Ρόδου, καθώς και με τη διασταύρωση στοιχείων για τους οικισμούς με επιτόπιες επισκέψεις από την ομάδα εκπόνησης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις ex-ante αιρεσιμότητες (εκ των προτέρων προϋποθέσεις) που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Το πλήρες κείμενό του έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.notioaigaio.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από 10 έως και 20 Φεβρουαρίου 2015, κατά την διάρκεια της οποίας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών και τους τοπικούς - κοινωνικούς - οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας για την υποβολή προτάσεων. Τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα καταγραφούν στην διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου , το  οποίο θα τεθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.
Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης». Μέσω αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού Ρομά και η διατύπωση στρατηγικής που αφορά:
•    στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
•    στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας)
•    στην ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης

Αναλυτικά όλο το κείμενο εδώ

 

Φίλτρο Δελτίων - Ανακοινώσεων
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2015. 1/3/2015 6:23 πμ
Αριθμός επισκεπτών: 3427218   από 15/4/2011
Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.